Ewa Mrozek – Prezes Zarządu

Alicja Lemke – Wiceprezes Zarządu

Marzena Chmielewska – Członek Zarządu

Piotr Lemke – Członek Zarządu